Plastyfikatory

Domieszki do betonu

PLASTYFIKATOR - P2000 jest domieszką nowej generacji na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów, używaną w celu redukcji wody zarobowej i/lub zwiększeniu spoistości mieszanki betonowej. P2000 wykazuje dużą elastyczność użycia, dzięki szerokiemu zakresowi dozowania może być optymalnie wykorzystany w wielu rodzajach betonu. Zwiększając dozowanie uzyskujemy niższy stosunek w/c, co nie ma negatywnego wpływu na reologię mieszanki betonowej.

SUPERPLASTYFIKATOR - S1000 jest silnie działającą domieszką upłynniającą na bazie sulfonatu naftalenowo-formaldehydowego, przeznaczoną do produkcji betonu towarowego i dla zakładów prefabrykacji elementów betonowych. Domieszkę można stosować w dodatnich jak i ujemnych temperaturach. Szeroki zakres dozowania może mieć wpływ na przyśpieszenie lub opóźnienie czasu wiązania mieszanki betonowej. S1000 jest szczególnie przydatna do produkcji wysokiej jakości betonu we wszystkich klasach wytrzymałościowych.

NAPOWIETRZACZ – NP2000 jest to domieszka wprowadzająca pęcherzyki powietrzne do mieszanki betonowej. Powstała na bazie syntetycznych tensydów w celu zmniejszenia nasiąkliwości poprawiając stopień zagęszczenia gotowego elementu.

SUPERPLASTYFIKATOR III GENERACJI – SP1000 jest domieszką na bazie polikaroksylatów, stworzona do produkcji betonów samozagęszczalnych oraz o bardzo wysokiej wytrzymałości. Zastosowanie zarówno w dodatnich jak i ujemnych temperaturach.

Wszystkie domieszki do betonu posiadają Certyfikat Zgodnosci Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2311 - CPR - O71. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR )